Masz pytanie?
Nowości
 • Podział zysku w spółce komandytowej niezależnie od wysokości wkładów

  Wspólnicy spółki komandytowej mogą ustalić wysokość udziałów poszczególnych wspólników w zysku spółki w sposób niezależny od wysokości wniesionych wkładów - nie ma w tej sytuacji żadnych przeszkód prawnych. Nie oznacza to jednak, że w odniesieniu do Wnioskodawcy nie będzie mógł znaleźć zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Powyższe tezy rozwinięte i wyjaśnione zostały w najnowszej interpretacji Ministra Finansów nr IBPBI/1/423-21/14/KB z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

 • Gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy od właścicieli nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak wynika z interpretacji (zmienionej) z 17.12.2013r.

 • Projekt zmiany w VAT od 01.04.2014 - samochody

  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT. W projekcie szczegółowo uregulowane zostały kwestie związane z odliczaniem podatku VAT od wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących samochodów osobowych i innych pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej ja i do celów prywatnych.

Projekt zmiany w VAT od 01.04.2014 - samochody

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT. W projekcie szczegółowo uregulowane zostały kwestie związane z odliczaniem podatku VAT od wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących samochodów osobowych i innych pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej ja i do celów prywatnych.

Co do zasady będzie można odliczyć 50% podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Możliwość odliczenie VAT od paliwa służącego napędzaniu takiego samochodu przesunięta została aż do 01.07.2015r. Jeżeli jednak podatnik poinformuje Urząd Skarbowy, że dany pojazd będzie wykorzystywany w 100% do działalności gospodarczej będzie miał prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. wydatki. Będzie jednak musiał prowadzić w tym celu szczegółowe ewidencje przebiegu pojazdu. Prowadzenie takiej ewidencji będzie możliwe w formie elektronicznej.

Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2014 roku.

Facebook